MEDIA


- "Ciężkie czasy dla polskich artystów", Karolina Zwoniarska, Paweł Jackowski i Maria Piątek,

 - Magda Fokt i Maria Piątek o wydarzeniu "19x19",

- Rozmowa z Marią Piątek z Frontu Sztuki, Agatą Gajdą,
Jolantą Grabowską - sąsiadką zaangażowaną i Patrycją Zatyką z kawiarni OHO,

- 18 maja 2013r., rozmowa z Marią Piątek i Katarzyną Saniewską o wystawie "18+",

- Zapowiedź wystawy Zbigniewa Sikory pt. "Sport to Zdrowie",

- Rozmowa ze Zbigniewem Sikorą i Katarzyną Dyjewską,

- Rozmowa z Karoliną Zwoniarską i Sabiną Twardowską.