sobota, 24 marca 2018

Maria Piątek HALF HUMAN / HALF WOMAN

Zapraszamy w najbliższy czwartek 29 marca od godz. 18.00 na wernisaż wystawy Half human - half woman Marii Piątek w galerii 022 w Warszawie na Mazowieckiej 11a (budynek OWZPAP).

Half human / Half woman

Obrazy, które pokazuję na wystawie to zapis stanów świadomości, jakich doświadczam tworząc. Jest to moment, który pozwala mi na głęboki kontakt ze mną samą – z własną odmiennością, indywidualnością, ze wszystkim tym, co stanowi o tym, że to ja. Jednocześnie tworząc obraz, próbując zapisać siebie sięgam po język, który jest - musi być - zewnętrzny, bo nie tylko ma opowiadać o mnie, ale dzięki niemu mogę komunikować się z innymi ludźmi. Jestem więc wewnątrz i na zewnątrz procesu tworzenia.
Jestem tym, kogo znam i tym, kogo znają i kogo oczekują inni.
Dwoistość przekazu jest tym głębsza im większy jest rozdźwięk między mną a planem odbioru mnie. Obraz staje się terytorium, gdzie następuje konfrontacja możliwych opisów wielu moich rzeczywistości kreowanych nie tylko przeze mnie. Bywa też próbą uzgodnienia kompromisu między mną a światem, choć całkowite uzgodnienie i wyjaśnienie nie jest właściwie możliwe.
Może najważniejsze jest to, aby dochodziło do konfrontacji pozwalających dostrzec, że całkowita jedność nie istnieje. Zawsze jesteśmy kimś jednym i kimś innym jednocześnie, a jedyna równowaga to ta „pół na pół”, nawet, a może właśnie szczególnie wtedy, gdy się na to nie zgadzamy.


Maria Piątek (ur. 1964)
www.piatekmaria.pl
piatekmaria@gmail.com
Artystka wizualna, malarka, animatorka kultury. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Rajmunda Ziemskiego w roku 1997. W 2012 pod kierunkiem prof. Urszuli Ślusarczyk obroniła doktorat z dziedziny Sztuki piękne (malarstwo) na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pracą zatytułowaną „Sztuka jako recycling rzeczywistości”. Pracuje na stanowisku adiunkta w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie na kierunku Grafika prowadzi pracownię malarstwa. Jest współzałożycielem i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Artystycznego Front Sztuki działającego od 2009 roku. W ramach działalności stowarzyszenia wraz z przyjaciółmi prowadzi na warszawskiej Ochocie Kamienicę Artystyczną Ta3.Brak komentarzy: